Dịch vụ >> Tư vấn thiết kế kiến trúc

Bảng giá thiết kế kiến trúc

Giá thiết kế = Gxd x Ntk x K1 x K2

Gxd: Chi phí xây dựng công trình

Ntk: Định mức chi phí thiết kế (%), được xác định như sau:

Chi phí xây dựng (tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp đặc biệt

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

8.000

0,90

0,82

0,73

0,65

-

5.000

1,16

1,05

0,96

0,86

-

2.000

1,50

1,38

1,24

1,11

-

1.000

1,75

1,59

1,45

1,31

0,95

500

2,17

1,96

1,79

1,62

1,16

200

2,57

2,34

2,10

1,90

1,37

100

2,82

2,54

2,29

2,08

1,62

50

3,10

2,82

2,54

2,29

1,91

20

3,68

3,36

3,01

2,73

2,43

10

4,24

3,84

3,48

3,14

2,78

7

-

-

3,63

3,27

2,90

 • Hệ số K1: Hệ số điều chỉnh đối với thiết kế cải tạo
  K1 = 1,0 Công trình xây mới, mở rộng
  K1 = 1,1 Công trình cải tạo không thay đổi kết cấu
  K1 = 1,2 Công trình cải tạo có thay đổi kết cấu
  K1 = 1,3 Công trình cải tạo có thay đổi kết cấu và móng
 • Hệ số K2: Hệ số điều chỉnh theo quy mô công trình
  K2 = 1,0 Công trình có tổng diện tích sàn ≥ 500m²
  K2 = 1,3 Công trình có tổng diện tích sàn từ 200m² đến dưới 500m²
  K2 = 1,5 Công trình có tổng diện tích sàn < 200m²

Ghi chú:

 • Giá trên bao gồm chi phí cho Thiết kế phương án kiến trúc và Thiết kế bản vẽ thi công. Xin liên hệ để nhận báo giá áp dụng cho quy trình Thiết kế hai bước (thiết kế ý tưởng, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công) và ba bước (thiết kế ý tưởng, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công).
 • Dịch vụ miễn phí kèm theo: Tư vấn chiến lược, lập hồ sơ xin phép xây dựng
 • Báo giá chưa bao gồm:

Thuế giá trị gia tăng (10%);
Chi phí lập nhiệm vụ thiết kế;
Chi phí khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế;
Chi phí mua thông tin, tài liệu có liên quan phục vụ thiết kế;
Chi phí cho các cuộc họp của CĐT để xem xét các đệ trình của Nhà thầu;
Chi phí điều tra xã hội học phục vụ thiết kế;
Chi phí thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế;
Chi phí giao dịch trong quá trình thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế;
Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM);
Chi phí làm mô hình thiết kế;
Chi phí đưa tim mốc công trình ra thực địa;
Chi phí bảo hiểm tư vấn thiết kế;
Chi phí mua bản quyền trí tuệ thiết kế;
Chi phí đi lại, lưu trú của cán bộ Nhà thầu để tham gia các cuộc họp có liên quan tới thiết kế và giám sát tác giả theo yêu cầu của CĐT;
Chi phí thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật (đối với quy trình thiết kế hai bước và ba bước);
Chi phí cho các công việc tư vấn, thiết kế khác.

 • Báo giá trên được áp dụng từ ngày 01/01/2012
 • Bản quyển thuộc về TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA       - Địa chỉ: LK 4B(4A), Khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
 • Hotline: 0902 19 59 59/ 090 421 5959                    - Email: tapdoanhoanggia.vn@gmail.com