Dịch vụ >> Tư vấn giám sát

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Ngày 10/02/2009 Chính phủ đã ban hành nghị định 12/2009/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Nghị định này có hiệu lực thi hành ngày 02/4/2009 và thay thế Nghị định 16/2005/NĐ-CP; Nghị định 112/2006/NĐ-CP

Điều 40. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình - của Nghị định 12/2009/NĐ-CP quy định:

1. Người được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề xin đăng ký; đã trực tiếp tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc ít nhất 5 công trình hoặc có kinh nghiệm giám sát thi công xây dựng công trình 3 năm trở lên trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực; đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng.

Bạn đọc có thể so sánh với quy định cũ tại Điều 52 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP về Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
1. Người được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề xin đăng ký; đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng công trình ít nhất 5 năm; đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng.

  • Bản quyển thuộc về TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA       - Địa chỉ: LK 4B(4A), Khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
  • Hotline: 0902 19 59 59/ 090 421 5959                    - Email: tapdoanhoanggia.vn@gmail.com